Onze missie

MEDICATIEVEILIGHEID

daar zorgen we samen voor

lees meer

Blijf op de hoogte!

AZ SINT JAN - Brussel

AZ SINT JAN - Brussel

AZ SINT JAN - Brussel

INSTALLATIES

Dispenser en E-Lock als noodkast

Dispenser en 6 E-Lockkasten + koelkastslot in de afdeling reanimatie aangestuurd door Pharmalogic.Extended

"Door de vermindering van het adminstratieve werk alsook minder fouten bij de interpretatie en de bereiding van voorschriften werden onze voornaamste doelstellingen gerealiseerd"

DOELSTELLINGEN

Voor de apothekers:

  • Toename patiëntveiligheid door controle van de voorgeschreven medicatie
  • Volledige traceerbaarheid van het medicatietraject
  • Vermindering van de financiële verliezen als gevolg van vergeten facturaties
  • Tijdswinst bij de facturatie

Voor de verpleegkundigen:

  • Tijdswinst en minder fouten bij het kopiëren van voorschriften te behandelen door de centrale apotheek
  • Verhoogde medicatieveiligheid als gevolg van een betere controle vanwege de apotheek, medebeheerder van de E-lockkasten en dispensers

ERVARINGEN

De implementatie is niet zonder slag of stoot verlopen, maar dit is inherent aan dit genre van projecten.

Na een relatief korte aanpassingsperiode, zijn alle gebruikers overtuigd van de voordelen van de E-lockkasten en dispensers.

De voornaamste doelstellingen werden gerealiseerd:

  • vermindering van het administratieve werk,
  • minder fouten bij de interpretatie en de bereiding van voorschriften.

In de toekomst zal de introductie van een electronisch voorschrift een bijkomend voordeel betekenen.

WERKWIJZE

Iedere ochtend haalt de verpleegkundige alle voorgeschreven medicatie voor een bepaalde patiënt uit de kasten. De medicatie wordt vervolgens op een gecontroleerde wijze tot bij de patiënt in zijn ziekbed gebracht.

De NIET toegediende medicatie wordt 24 uur later teruggebracht naar de kasten en gestockeerd in een speciaal daartoe bestemde lade.