Onze missie

MEDICATIEVEILIGHEID

daar zorgen we samen voor

lees meer

Blijf op de hoogte!

Centre Hospitalier Régional van Huy - gekoelde opslag

Centre Hospitalier Régional van Huy - gekoelde opslag

Centre Hospitalier Régional van Huy - gekoelde opslag

Bewaring van bloedmonsters in een gekoelde stockage paternoster

Het aandeel van de klinische biologie in de medische diagnosestelling groeit de laatste jaren steeds sterker. Met dat groeiende belang wordt ook een steeds hoger niveau verwacht van de accuraatheid en de kwaliteit van de analyse.

Bewaring van bloedmonsters in gekoelde stockage paternoster

Het Centre Hospitalier Régional van Huy wil van zijn biologisch labo meer dan ooit een belangrijk instrument maken bij de diagnosestelling en de opvolging van de medische evolutie van de patiënten. Hiertoe investeert men in de nieuwste technologiën. Het labo verwerkt dagelijks 400 patiëntendossiers, waabij zo'n 1.500 bloedmonsters worden geanalyseerd. Na de analyse worden deze monsters in het labo bewaard, waar ze 20 dagen beschikbaar moeten blijven. Dit betekent dus een permanente voorraad van 30.000 bloedmonsters.

De stockage van bloedmonsters gebeurde vroeger in verschillende koelkasten.

  • Een groot deel van de (dure) labo-oppervlakte werd voor niet-productieve stockage gebruikt.
  • Terugzoeken van monsters was zeer tijdrovend.
  • Telkens de deur van een koelkast geopend wordt, stijgt de temperatuur.

Om deze situatie te verbeteren en bovendien te voldoen aan de normen voor een ISO-certifiëring, koos dhr. Wanet, directeur van het labo, voor een stockage paternoster met schuifdeuren en geïntegreerde koelinstallatie. De 30.000 monsters worden nu gestockeerd op een oppervlakte van 4 m², in een constante temperatuur van 4,8°C.

De stockage paternoster is uitgerust met 20 niveau's, waarop telkens de monsters van 1 dag worden gestockeerd. Na 20 dagen worden de monsters van de oudste dag vernietigd, om plaats te maken voor de monsters van de volgende dag.

Software, ontwikkeld door VANASOFT

Met de software, dewelke door VANASOFT ontwikkeld werd, wordt een optimale traceerbaarheid gegarandeerd:

  • Toegang via een gebruikscode in combinatie met fingerprintidentificatie: enkel bevoegde personen hebben toegang tot de data en de monsters.
  • Alles monsters kunnen geregistreerd en teruggevonden worden door inscanning van de barcode met de patiëntengegevens.
  • Een lampenlijst duidt de exacte positie van het staal aan, zodat er geen tijd verloren gaat.
  • Er wordt een historiek bijgehouden van alle bewegingen vanaf het moment dat het serum de eerste keer wordt opgeslagen, tot het wordt vernietigd.
  • Alle historiekgegevens kunnen geprint worden of geëxporteerd naar xls-formaat.