Onze missie

MEDICATIEVEILIGHEID

daar zorgen we samen voor

lees meer

Blijf op de hoogte!

UZA - Universitair ziekenhuis, Antwerpen

UZA - Universitair ziekenhuis, Antwerpen

UZA - Universitair ziekenhuis, Antwerpen

Antwerpen - België

In 2007, na een proefperiode van één jaar, werd besloten om naast de reeds aanwezige opstellingen op spoedgevallen, recovery, operatiekwartier en CPU, 18 verpleegafdelingen uit te rusten met Dispenser-E-lock-koelkast combinaties.


Elke verpleegafdeling verkreeg op die manier haar eigen pickingvoorraad aan geneesmiddelen in een 80/20 ratio:
80% van de benodigde medicatievoorraad bevindt zich in de verpleegafdeling, tegenover 20% wordt betrokken van de centrale apotheek.


De koppeling van Pharmalogic.Dispenser met het e- voorschrift van Qcare is de sleutel tot dit succesverhaal.
Zowel voorraad- als persoonlijke medicatie worden gestockeerd in de kastencombinatie;  de verpleegkundige kiest zelf het ogenblik van klaarzetten, terwijl ook de apotheek met souplesse de bevoorrading kan organiseren.
Het aantal retourproducten naar de apotheek is fors afgenomen en niet toegediende medicatie wordt, na controle, terug in de Vanaskast geplaatst en gecrediteerd bij de patiënt.
Vanaf datzelfde ogenblik komt het onmiddellijk ter beschikking voor picking voor een andere patiënt.


Idem voor het papierwerk: geen voorschriften, leveringslijsten, dubbele controles… meer! Bovendien kan bij een eventueel tekort of eventuele stockbreuk, in het netwerk van kasten nagegaan worden in welke opstelling(en) zich het ontbrekende product bevindt.

"Sterke daling van retourproducten naar de apotheek."

Procedure

De arts schrijft de medicatieopdracht elektronisch voor in Q-care.
Dit elektronisch medisch voorschrift vertrekt dan naar de apotheek ter validatie, naar het planningsblad voor de verpleegkundige en naar de “VANASKAST”.
De (hoofd)verpleegkundige beslist zelf wanneer hij/zij de medicatie voor de volgende 24u wenst klaar te zetten.
Hij/zij roept aan de “VANASKAST” de betreffende patiënt op en geeft de kast opdracht de voorgeschreven medicatie vrij te geven. Deze wordt in medicatiewagens geplaatst en bij de volgende ronde(s) toegediend.
Aanvullen vanuit de apotheek gebeurt snel en efficiënt, louter op basis van verbruik; de patiëntgegevens zijn immers reeds automatisch verwerkt.