Onze missie

MEDICATIEVEILIGHEID

daar zorgen we samen voor

lees meer

Blijf op de hoogte!

ZNA - Jan Palfijn ziekenhuis

ZNA - Jan Palfijn ziekenhuis

ZNA - Jan Palfijn ziekenhuis

Intensieve zorgen
verpleegafdelingen
Merksem - België

Er werd vastgesteld dat er vaak een groot verschil bestond tussen het aantal ‘geleverde producten’ en het aantal ‘gefactureerde producten’, omdat een groot aantal van de toegediende producten niet geregistreerd werd.
Men wou het financieel verlies beperken door een betere registratie en snellere facturatie.
Zo werd door VANAS MEDICAL een gecontroleerd opgeslagen  distributiesysteem geïnstalleerd voor verdoving en geneesmiddelen op de afdeling “intensieve zorgen”.


• De Dispenser is een compact en modulair systeem voor de opslag en distributie van verdovende producten en geneesmiddelen.
• De E-lock schuifladenkasten worden gebruikt voor opslag en distributie van geneesmiddelen, perfusieoplossingen en ook meer volumineuze medische producten.

"Vóór de opstelling werd slechts 50% van de geleverde hoeveelheid gefactureerd. Een vergelijking van de resultaten over dezelfde periode een jaar later toonde een stijging tot 90% aan."

Toepassing

Gecontroleerde distributie van geneesmiddelen op de afdeling “intensieve zorgen”.

Opstelling

• 1 Dispenser - met Pharmalogic.Dispenser.
• 4 E-Lock kasten.
• 1 koelkast met elektronische vergrendeling.

Procedure

Iedere interactie tussen de gebruiker en het systeem gebeurt via het touchscreen.
De gebruiker meldt zich aan via zijn naam gevolgd door een vingerafdrukcontrole.
Na selectie van de patiënt en voorschrijvende arts, krijgt de gebruiker de lijst van geneesmiddelen te zien. Na selectie van het geneesmiddel en het gewenste aantal, wordt de overeenkomstige lade ontgrendeld (hetzij in de Dispenser, hetzij in de E-lockkast).


Bij de Dispenser gaat de lade slechts zover open dat enkel het gevraagde aantal genomen kan worden.


Bij de E-lock schuifladenkast wordt een volledige lade ontgrendeld. Zodra de lade opnieuw gesloten is, wordt het verbruik automatisch doorgegeven aan het apotheekpakket voor facturatie. Dit betekent een enorme administratieve vereenvoudiging!


In de apotheek worden de voorschriften “a posteriori” afgedrukt ter ondertekening door de betreffende arts.
De overschakeling naar geïnformatiseerde systemen is voor de gebruikers probleemloos verlopen en de beoogde resultaten werden sneller gerealiseerd dan verwacht: Vóór de opstelling werd slechts 50% van de geleverde  hoeveelheid gefactureerd. Een vergelijking van de resultaten over dezelfde periode een jaar later, toonde een stijging tot 90% aan.